A stillness in every moment

There is a stillness in every moment.
Er is een stilte in elke moment.

Mijn vingers wandelden vandaag deze improvisatie over de toetsen.