Wat je zoekt is hier

Dat wat je zoekt is hier, niet daar. Jij en ik zijn de stilte, vanwaaruit we kijken naar alles dat beweegt. Hier ben je thuis, elk moment weer.